Gibo Teodoro knows something’s wrong with Noynoy Aquino

How much for the cover, Noy?

First, my apologies for being away for so long.

The important thing is that I’m back, and I STILL hate Noynoy Aquino with the same intensity. Hoorah! I will not be silenced like that poor blogger behind politicalamateur.wordpress.com (I hear there’s a new politcalamateur2.wordpress.com, but I don’t know if the same guy/girl is behind it).

If anything, the last few weeks have continued to fuel the belief that Noynoy and his cohorts in the LP are escalating the mudslinging and the deception of the public to complete their swindle.

ABS-CBN has also stepped on the gas even more to give as much favorable exposure it can to Noynoy — even as it discredits other candidates. The Philippine Daily Inquirer has done the same.

It’s tiring sometimes, and it can downright dishearten you.

But remember, we shouldn’t let the dark overtake us. We shouldn’t let the lies overcome the truth.

The illusion the Noynoy camp wants to create is clear: VICTORY IS A FOREGONE CONCLUSION; IF SOMEONE ELSE WINS, IT CAN ONLY MEAN THAT NOYNOY WAS CHEATED.

Is there bigger bullshit?

* * *

I was also thinking the other day: I wonder why Gibo Teodoro would run against Noynoy. I mean, Gibo is a decent guy — judging from the way he conducts himself in public. Think about it: blood is always thicker than water.

This leads me to believe the following: There is, indeed, something wrong with the LP standard bearer.

We know this already, of course. But the most compelling evidence is one that has been there since day one: Gibo Teodoro’s bid for the presidency.

Cousin Gibo knows Noynoy is a sham, a fluke, a loser, a fake — maybe even an abnoy — but he’s much too decent to tell us all about it.

Advertisements

13 Comments

Filed under Uncategorized

13 responses to “Gibo Teodoro knows something’s wrong with Noynoy Aquino

 1. arm

  And your readers thought you were de*d! Thanks goodness your sojourn is done. Write, write, write!

 2. Maria Elizabeth Embry

  mga tula alay sa Hacienda Luisita Massacre victims

  May video ng pagtula nina Prof. Barrios at Prof. Lumbrera
  November 24, 2004

  http://arkibongbayan.org/2009/2009-11Nov10-Hacienda%20Luisita%20Massacre%20Archives/04-asyenda4/asyenda4.htm

  AGUNYAS SA HACIENDA LUISITA
  (Panata sa mga Welgistang Manggagawang-Bukid
  at Magsasakang Minasaker noong 16 Nobyembre 2004)

  Walang kampanang kumalembang ng panangis
  Nang kayo’y paslangin ng mga pulis at sundalong
  Bayaran ng naghaharing uri.
  Kalasti lamang ng gatilyong humaplit
  sa balang inip na inip
  sa baril ng mga berdugo.
  Walang dalanging pumulas sa bibig
  Ng mga matronang paladasal tuwing nobena
  Kay San Isidro Labrador.
  Buntong-hininga lamang: ay, nabawasan din
  Ang bilang ng mareklamong magsasakang
  Kasabwat ng mga NPA.
  Walang benditang tumigmak sa amoy-lupang bihis
  Ng mga welgistang humingi ng dagdag
  Sa 9.50 lingguhang kita.
  Dugong pumulandit sa dagsa ng bala,
  Laway na tumalsik nang hatawin ng truncheon,
  Plemang idinahak ng panginoong maylupa.
  Hindi kalembang, hindi dasal, hindi bendita,
  Ang dala ng ipo-ipong nagpupuyos
  Sa mga dalisdis ng Sierra Madre
  Na papatag sa mga tubuhang Cojuangco
  At sa mga kamalig at pabrika ng asendero.
  May titis na nagliyab sa dibdib
  Ng bawat isa sa amin,
  At ang mga dila ng lagablab
  Ay sasanib sa ipo-ipong dumarating,
  Hahawanin ang lupaing sasaksi
  Sa itatanim naming lipunang
  Malaya at hindi na paaapi.
  –Bienvenido Lumbera

  Agunyas. “Tugtog ng kampana para sa namatay.”
  Binasa noong 21 Nobyembre, 2004, sa lamay sa Hacienda Luisita para sa mga biktima.

  BAWAT BUTIL NG PALAY AY BUHAY
  Para sa mga martir ng Hacienda Luisita
  Nanghahalina ang hiwaga ng tinapay
  Ang kanyang halimuyak ay kumakaway,
  Nakapagpapa-ibig ang kanyang matipunong bisig
  Katakamtakam ang kanyang matikas na tindig.
  Siya ang nagpanday sa kamao ng magsasaka ng trigo,
  Silang ninakawan ng kalayaan sa kanilang bayang
  sinilangan
  Ngayon ay panadero sa makulimlim na bansa ng Holland.

  Ngunit nakapananabik ang kasimplehan ng kanin,
  Ang kanyang puti ay ang budhi
  ng magsasakang walang dungis;
  Buong tiyaga na nag-alay ng pawis sa palay
  Buong tapat na kumalinga sa lupa
  Para sa susunod na henerasyon.

  Ang bigas na nagdurugtong sa aking pusod
  Sa bayang Pilipinas, aking pinag-ugatan
  At sa kinabukasan ay paghihimlayan.

  O gintong palay, halaga mo‘y walang kapantay
  Ilang sikmura ng henerasyon ang iyong binuhay,
  Ilang hapag-kainan ang dinulugan ng iyong linamnam.
  Nakapananabik ang iyong hinahon
  Sa kundimang awit mo sa mga pilapil
  Ang marikit na pag-indak sa mga pitak,
  At ang halimuyak ng iyong kabuwanan
  Ay nagpapaalala sa aking lupang sinilangan.

  Ang aking pagka-destiero sa lupang banyaga
  Ay dahil sa pagnanais na kalingain ang lupa
  At dito ipunla ang lipunang walang timawa
  Sariwa sa habambuhay, baon ko sa hukay.
  Nakapangangamba sa bawat pamamahinga
  Ang pag-aalay ng buhay na sa iyo dinadahil
  Ng mga kapatid kong magbubukid sa Lupao
  Nag-alay ng sustansiya sa lupang sinusuyo.
  Nakapag-papaigtad ng bughaw kong dugo
  Ang mga ala-ala ng bisig at talampakang nangaupos
  Sa makasaysayang tulay ng Mendiola
  Sa tarangkahan ng tanggapan ng panginoon.
  Nakapag-ngitngit ang halakhak ng balita,
  Na dinilig ng dugo ang Hacienda Luisita
  At ang hayok na makina ng kanyang Asukarera
  Ay ginatungan ng laman ng aking mga magulang.

  O palay, o bigas, o kanin ng aking buhay,
  Sa ibutod ng iyong sinapupunan isisilang
  Ang mga kamaong babaklas at dudurog
  Sa kaharian ng panginoong sa iyo naglugmok.
  Babaha ang mga dugong sa lupa idinilig
  Kakalusin ang berdugong sa magbubukid sumibasib.
  Ang kaganapan mo ay magluluwal
  Ng isang lipunang kakalinga
  Sa naghahasik ng buhay
  At nagbubungkal sa lupa.

  Ang minimithing ating muling pagniniig
  Ay aking pakaaabangan sa silangan
  Upang dito hintayin ang hudyat
  Ng pagsilang ng iyong mapagkalingang lipunan
  Upang akoy permanenteng humimlay sa kandungan
  Ng pinaka-iibig nating inang bayan.

  Victor Bisperas
  November 23, 2004

  Hacienda Luisita
  by Alexander Martin Remollino
  Wednesday, Nov. 17, 2004 at 12:32 AM

  Sa tamis ng bawat iluwal mong butil ng asukal
  ay pait ng luha’t pawis ng sakada’t manggagawa
  na nilalamon ng kagutuman.
  Sa bawat pakikibaka alang-alang sa buhay
  ng mga nagbubungkal ng iyong lupa
  ay may paghingang pinuputol ng mga punlo
  sa ibabaw ng iyong nabubundat na tiyan.

  Hacienda Luisita,
  saanman ibaling ang mga mata
  ay mukha mong nakangisi ang natatanaw:
  nakikita ko sa iyong mga pinaslang na welgista
  ang mga ibinuwal na sakada ng Escalante
  at mga itinumbang magsasaka sa Mendiola.

  Magpista ka, Hacienda Luisita,
  sa tamis ng dugo ng mga binaklasan ng buhay
  nang dahil sa paggigiit ng karapatang mabuhay.
  Ngunit mangilabot ka,
  pagkat wala pang nakapagbubuwal
  at walang makapagbubuwal
  sa Bundok Arayat!
  DISKURSO NG ESTADO

  Kalimutan nating may patay.
  Sa halip, magngumiyaw:
  “Ang welgista ang unang nambato
  Kaya nagpaputok ang sundalo.”

  Kalimutan nating labing-apat ang ngayo’y nililibing.
  Sa halip, maghanap ng ibang sisisihin:
  “Nasulsulan lamang sila ng taga-labas
  Kaya ang nag-aklas, at siyang bumulong, barilin nang lahat.”

  Kalimutan natin ang kanilang pinaglaban.
  Ang kasaysayan ng lupa,
  Ang salaysay ng dalita:
  “Isisi ang naganap sa komunista,
  Sa isipan, panatilihing tanga
  Ang magsasaka.”

  Ito ang laman ng diyaryo,
  Ang palabas sa telebisyon.
  Ang diskurso ng estado.

  Pagkat ngayo’y paghihiwalay ng panig.
  Saan titindig? Ano ang matwid?

  Kung tayo man na sa burol dumalaw
  Kung ang kamay man natin na nakiramay,
  At ang puso na nakiluksa
  Ay ipinta nilang pulang-pula
  Isuot natin ang kulay ng dugo
  Nang may dangal at taas-noo.

  Batid natin ang totoo: Ang estado na dumudura
  Sa puntod ng magsasaka
  Ay estadong may pangamba
  Na may mundong babaligtad
  Sa sandali ng pag-aklas!

  Joi Barrios, Congress of Teachers for Nationalism and Democracy
  (CONTEND-Alliance of Concerned Teachers)

  UYAYI SA UMAGA ( NG SAKADA )

  May ngiti ang bawat umaga sa bisig na nagpagal
  Naghasik ng binhi at sa lupa’y nagbungkal
  Maghapong trabaho sa bukid ay hindi wari
  Lupang dantaong pinagyaman di pa rin inaari
  Hacienda Luisita pinagyaman ka ng aming Ina’t Ama
  Kinabukasan ng aming mga anak iyo pang isinanla
  Pinanday ng aming kamao ang gumigiling mong makina
  Ngayong ikaw ay namunga panginoon ang nagpapasasa
  Sumisingasing ang punglo bumibistay ng katawan
  Kumikitil ng hininga ng pagal na kalooban
  Ang taumbayang lumalaban nalugmok sa tubuhan
  Habang ang berdugo ay nahihiga sa yaman
  Wakasan ang pagsasamantala ang aming sigaw
  kapitbisig kaming bandila at kamao ay iwinagayway
  Ang lupa mong dantaon dinilig ng luha at pawis
  Babawiin ng magbubukid kahit dugo ang tumigis

  Victor Bisperas
  Nobyembre 18, 2004

 3. ronnie a. dulay

  A friend from the Philippine Air Force told me that the “media-created hero in yellow” suffered an epileptic attack at their Isabela rally recently. News came from a reliable source, the owner of the vehicle where Noynoy was riding is a brother of the informant.

  Yes, I agree Gibo knows something we don’t. And you’re right, he won’t talk about it. Not yet anyway. I think.

  Just my opinion.

 4. Mr.___________

  Hey I thought some yellow mafia Bastard hacked you to death ala Godfather 🙂

  I’m really disheartened by the recent survey- I’ve resined to the fact that Noynoy could be the next president.

  I have a back-up plan though- If Noynoy wins, and after 2-3 months of inefficiency and broken promises, I would launch a new ” I DIDN’T VOTE FOR THE ABNOY” t-shirt. hahaha

  “I told you so” being brought to the next level.
  Who knows? I might be a billionaire like the person I’m voting because of this?

 5. indriati

  hmmm if you’re saying that it’s from the air force, then that answers my question why “ayaw nila kay noynoy”. so far, most of them that i know choose villar over ngoyngoy.

  i can’t wait for gibo to open fire.

 6. Abnoy Talaga

  They’re starting to attack Teodoro already.. seeing as he was #1 in the CIG survey (which is not run by Kamag-Anak, Inc. like SWS and False Asia, I might add).

  He does know something, I can see it. But only time will tell whether he will tell the public about it.

 7. noypikon

  Perhaps Gibo wanted to say

  NA- Noynoy Aquino
  is
  NA- Not Applicable
  to be the 15th President of this Country!

  but Teodero is much of a decent adversary thats why he wanted us to decide and discover it on our own.

 8. indriati

  if noynoy becomes president, welcome to the jungle!

 9. indriati

  beware of kris aquino. she said wants to stab ohnoy’s detractors. si krissy talaga o..

 10. indriati

  beware of kris aquino. she said wants to stab ohnoy’s detractors. si krissy talaga o.

 11. Amor Charmaigne

  hehehe. i will buy the I did not vote for the abnoy shirt… but I’m still hoping against hope that he won’t win.

 12. Bingbong

  noynoy is far worst than any candidate running for presidency. he doesn’t have experience, doesn’t care about the poor, an opportunist bastard least but not least a puppet.

 13. mmmqx

  Matalino naman pala si Noynoy. Isipin mo, naisahan nya lahat tayo. Maneng-mani lang sa kanya yang pacompu-computerize na yan! Akala ko pa naman sabi nyo abnoy yan. Nagyong president na siya, si Bingbong meron nang “opportunist bastard’ president. And I hope si Mr.___________ay milyonaryo/ya na ngayon sa business niyang t-shirt with an “I did not vote for Noynoy” sign. At ubos na ang pera ni Amor Charmaigne kasi siya lahat ang bumili ng t-shirt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s